Nyheter

» Nya rutiner för återvinningshuset - 2020-12-21

 

Problem med ordning/städning

Styrelsen har uppmärksammat upprepade problem med ordningen i återvinningsstationen. Några exempel är att kärl överfylls vilket leder till nedskräpning och ökade kostnader vid hämtning. Det har även förekommit att föremål som inte kan återvinnas lämnas i lokalen och i kärlen.

Återvinningsstationen är både en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det är varken rimligt eller möjligt för styrelsen att ha en daglig tillsyn över återvinningsstationen och därför så kommer ansvaret för denna tillsyn nu att delas mellan föreningens medlemmar. Varje lägenhet kommer från och med det nya året ansvara för tillsyn av återvinningen, en vecka i taget enligt uppgjort schema.
 

 

Den ansvariga ska dagligen:

Med vänlig hälsning, Styrelsen